הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקוד (קוֹדֶקְס) נפוליאון
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


קוד נפוליאון הוא קובץ החוקים שגובש ביוזמתו של נפוליאון ופורסם ב-1804. בקובץ באים לידי ביטוי עקרונות המהפכה הצרפתית.

הוא מבטיח, בין השאר, את חירויות הפרט, חופש הדת והמצפון, שוויון הכול בפני החוק, חופש היוזמה הכלכלית וקובע את חילוניות המדינה. קוד נפוליאון אוּמץ בידי מדינות רבות באירופה ומִחוצה לה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: קוד (קוֹדֶקְס) נפוליאון
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית