הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948] > מחתרותעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגןעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק הצבאי להקמת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגןעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק הצבאי להקמת המדינה



פלמח - פלוגות המחץ של ההגנה



האתר הרשמי של מוזיאון הפלמ"ח כולל מידע רב של תמונות ומסמכים. במרכז המידע תמצאו למעלה מ-30,000 תמונות המסודרות באלבומים, ארכיון ובו  1200 מושגים שנכתבו אודות הפלמ"ח,  מרכז מידע ובו רשימת חברי הפלמ"ח מייסודו ועד פירוקו, מרכז מידע נוסף ובו תמצאו את הפרטים וקורות החיים של חברי הפלמ"ח אשר נפלו בתקופת המאבק להקמת המדינה ובמלחמת העצמאות, סרטיה ובה מידע על הסרטים שהופקו בידי עמותת "אוהלי פלמ"ח". באתר מופיע מידע על מוזיאון הפלמ"ח - מידע כללי, תצוגה ותערוכות. 



פלמח - פלוגות המחץ של ההגנה
ביבליוגרפיה:
כותר: פלמח - פלוגות המחץ של ההגנה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מרכז ישראל גלילי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית