הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחמש מגילות
מחברת: מתיה קם


קבוצה של חמישה ספרים השייכים לחלק הכתובים בתנ"ך:  רות, שיר השירים, קֹהֶלֶת, אֵיכָה ואסתר. את חמש המגילות קוראים בבית הכנסת בחגים ובמועדי ישראל.

מתוך חמש המגילות - שתיים נקראות על שם אישה, שהיא הגיבורה הראשית בסיפור: מגילת רות ומגילת אסתר.
מגילת רות: סיפורה של רות הגיורת המואבייה, שבנה - עובד - היה על-פי המסורת סבו של דוד המלך. את מגילת רות קוראים בחג השבועות.
מגילת שיר השירים: קובץ של שירים העוסקים באהבה שבין גבר לאישה - בין "הדוד" לרעייתו. על-פי המסורת כתב שלמה המלך את המגילה ("שיר השירים אשר לשלמה"), וקוראים אותה בבית הכנסת בחג הפסח. המסורת מבארת את שירי האהבה כמכוונים לאהבה שבין ה' לעם ישראל.
מגילת קֹהֶלֶת: ספר המביא דברי הגות, חכמה ומוסר, שכתיבתו מיוחסת לשלמה המלך. את מגילת קהלת קוראים בחג הסוכות.
מגילת אֵיכָה: ספר קינות על חורבן הבית הראשון ועל הגלות שבאה בעקבותיו, ולכן קוראים את מגילת איכה בתשעה באב (עיין גם בערך "תשעה באב"). על-פי המסורת כתב ירמיהו הנביא את מגילת איכה.
מגילת אסתר: סיפורה של אסתר היהודייה, שהביאה להצלת יהודי פרס בתקופת אחשוורוש (ביוונית: קכסֶרְקְסֵס הראשון) במאה ה - 6 לפני הספירה. את מגילת אסתר קוראים בבית הכנסת בפורים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חמש מגילות
שם  הספר: מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית