הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהכרזת כורש
מחברת: מתיה קם


הכרזת כורש בעניין שיקום המקדש ובנייתו מופיעה בתנ"ך פעמיים: בנוסח הארמי - בספר עזרא פרק ו פס' ג-ה, ובנוסח קצר (ושונה) בעברית בסוף ספר דברי הימים.

 

וזה הנוסח הארמי מספר עזרא, שהוא אחד התרגומים לעברית של הכרזת כורש:
"בשנת 1 לכורש המלך, כורש המלך נתן צו על בית האלוהים בירושלים: הבית ייבנה, מקום שזובחים [בו] זבחים, ויסודותיו יהיו חזקים. גובהו 60 אמה, רוחבו 60 אמה. [קירות הבית יהיו עשויים] שלוש שורות של אבן גלל ושורת עץ אחת, וההוצאה [הכספית] תינתן מבית המלך. וגם כלי בית האלוהים של זהב וכסף אשר הוציא נבוכדנאצר מן ההיכל שבירושלים והוביל לבבל - יושבו, והכול יובא להיכל שבירושלים - למקומו…"

קראו עוד באתר לקסיקון לתרבות ישראל:
הכרזת כורש


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הכרזת כורש
שם  הספר: מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית