הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהברית החדשה
מחברת: מתיה קם


במונח "הברית החדשה" מתכוונים לכתבי הקודש של הנוצרים, הכוללים 27 ספרים וחיבורים, ובהם ארבעה אוונגליונים - ארבעת ספרי הבשורה: מתַי, מרקוס, לוּקַס ויוחנן, המספרים על חיי ישו ועל תורתו.

שלושה מספרי הבשורה הנוצריים - מתַי, מרקוס ולוּקַס - נחשבים למקור היסטורי רב ערך להכרת התקופה.  ספרי הברית החדשה נכתבו בשנים 66 - 200 לספירה בערך. בשנת 200 כבר היו בברית החדשה כל 27 הספרים והחיבורים שנכללים בה כיום. לפי תפיסת הנוצרים - ספרי התנ"ך הם הברית הישנה, ואילו ספרי הקודש הנוצריים הם הברית החדשה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הברית החדשה
שם  הספר: מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית