מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפילה לשלום חיילי צה"ל


תפילה לשלום חיילי צה"ל היא תפילה שנכתבה על-ידי הרבנות הראשית לישראל והייתה בתחילה תפילה לשלום חיילי צה"ל בלבד.

בשלב מאוחר יותר הוסיפו לתפילה את כוחות הביטחון המופקדים על הגנת המדינה ואזרחיה. ומאז התפילה פותחת במילים: "מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ושאר כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו...".

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילה לשלום חיילי צה"ל
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית