הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפרשת השבוע


פרשת השבוע היא חלק מן התורה שקוראים בכל שבת בבית הכנסת.

ביבליוגרפיה:
כותר: פרשת השבוע
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית