הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשמיני עצרת


על-פי התורה חל "שמיני עצרת" ביום כ"ב בחודש תשרי, שהוא היום השמיני אחרי שבעת ימי הסוכות.

בימינו חוגגים בשמיני עצרת את חג שמחת תורה.

ביבליוגרפיה:
כותר: שמיני עצרת
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית