הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשמחת תורה


חג שמחת תורה חל בתאריך כ"ב בתשרי, והוא חג חדש יחסית.

על-פי התורה חל ביום זה חג "שמיני עצרת" ; והשם "שמחת תורה" ניתן לחג ככל הנראה בספרד בימי הביניים, ומשם הוא עבר לכל קהילות היהודים בתפוצות.

ביבליוגרפיה:
כותר: שמחת תורה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית