הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהגדה של פסח


הגדה, ספר הכולל את הטקסטים השונים שקוראים בליל הסדר, ואשר נתחברו בתקופות שונות: יש בהגדה טקסטים מן המקרא, מתקופת המשנה והתלמוד (מאות 1 – 7) וכן פיוטים ושירים מימי הביניים (אחד מי יודע, חד גדיא ועוד).

בהגדה יש גם תוספת מתקופת מדינת ישראל: "בשנה הבאה בירושלים הבנויה". בימינו יש הגדות עם טקסטים חדשים השונים מן הנוסח המסורתי, כמו הגדות הקיבוצים.

ביבליוגרפיה:
כותר: הגדה של פסח
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית