הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשנה תורה


מִשְנֵה תורה הוא ספר הלכה שכתב הרמב"ם ובו סיכום של כל התורה שבעל-פה בכל התחומים והנושאים בסגנון פשוט ובהיר ובסדר הגיוני.

מִשְנֵה תורה נחשב לפסגת היצירה היהודית בתחום ההלכה; הוא כולל 14 (י"ד) כרכים ולכן נקרא גם הי"ד החזקה. על מִשְנֵה תורה נכתבו מאות ספרים במטרה לפרש אותו, להתווכח אתו או להוסיף עליו.

ביבליוגרפיה:
כותר: משנה תורה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית