הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהראשון לציון


מקורו של תואר כבוד זה - בירושלים של המאה ה- 17: אז הוענק התואר "הראשון לציון" לרב הראשי של קהילת היהודים בירושלים.

כ- 200 שנה לאחר מכן, במאה ה- 19, התמנה הראשון לציון לנציג הרשמי של כל היהודים בארץ ישראל לפני השלטונות הטורקיים (ששלטו אז בארץ).

ביבליוגרפיה:
כותר: הראשון לציון
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית