הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסמיכה


סמיכה היא מתן אישור וסמכות – באמצעות תעודה - לעסוק בתפקיד רב.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
סמיכה
ביבליוגרפיה:
כותר: סמיכה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית