הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתי"ז בתמוז


התאריך י"ז בתמוז מאחד שני תאריכים קרובים בחודש תמוז המציינים אירוע זהה - בהפרש של כ- 650 שנה : י"ז בתמוז מציין את הבקעת חומות העיר ירושלים בידי האויב - כשלב אחרון לפני כיבוש העיר וחורבן בית המקדש - גם בתקופת הבית הראשון וגם בתקופת הבית השני.

ביבליוגרפיה:
כותר: י"ז בתמוז
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית