הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעשרה בטבת


עשרה (י') בטבת הוא יום צום המציין את תחילת המצור של נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים.

המצור החל בתאריך י' בטבת בשנת 588 לפני הספירה, ונמשך שנה וחצי - עד כיבוש ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון ביום תשעה (ט') באב בשנת 586 לפני הספירה.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
עשרה בטבת ( י' בטבת )

ביבליוגרפיה:
כותר: עשרה בטבת
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית