הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתורה שבעל-פה


כל דברי הביאור וההרחבה של חז"ל (חכמינו זכרם לברכה) לתורה שבתנ"ך.

דברי התורה שבעל-פה נמסרו תחילה בעל-פה, ולא בכתב, מדור לדור. כאשר התרבו הדברים והיה חשש שישכחו אותם – החלו להעלותם על הכתב, וכך נוצרו ספרי המשנה והתלמוד במאות 2 – 5 לספירה.

ביבליוגרפיה:
כותר: תורה שבעל-פה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית