הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלכה דודי


פיוט מן התפילה של קבלת שבת, שאותו נוהגים לשיר (במנגינות שונות) בבית הכנסת.

הפיוט "לכה דודי" נכתב בצפת במאה ה- 16 בידי רבי שלמה אלקבץ - אחד מן המקובלים שהיו תלמידיו של האר"י.

ביבליוגרפיה:
כותר: לכה דודי
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית