הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחסידות


תנועה של התחדשות דתית וחברתית שקמה במזרח אירופה באמצע המאה ה- 18 וקיימת עד ימינו.

תנועת החסידות צמחה על רקע של משבר חברתי, פוליטי וכלכלי בממלכת פולין שהשפיע גם על יהודי פולין. המנהיג הראשון של תנועת החסידות היה רבי ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט).

ביבליוגרפיה:
כותר: חסידות
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית