הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהבעל שם טוב (1760-1700)


רבי ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט), המנהיג והמייסד של תנועת החסידות במאה ה- 18.

בצעירותו היה מרפא חולים בעזרת צמחים, קמיעות ושמות קדושים, וכך נעשה בעל שם, כלומר: מרפא עממי. אישיותו המיוחדת ויכולתו כמטיף וכמרפא משכו אליו המוני יהודים. הוא התיישב בעיירה מז'יבוז' ושם התקבצה סביבו חבורת תלמידים. את תורת החסידות הפיץ הבעש"ט רק בשיחות שבעל-פה, והחומר נכתב בידי תלמידיו – חסידיו.

ביבליוגרפיה:
כותר: הבעל שם טוב (1760-1700)
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית