מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצדקה


מילה מקראית שפירושה במקרא – צדק.

לכל חוקי התורה העוסקים בנתינה לנזקק קראו חז"ל (חכמינו זכרם לברכה) בשם הכולל צדקה.

ביבליוגרפיה:
כותר: צדקה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית