הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגמילות חסדים


המושג גמילות חסדים (גמ"ח) כולל עזרה משני סוגים: 1. עזרה בממון, בכסף, כגון  - הלוואה או תרומה, ועזרה במצרכים בסיסיים – מזון או בגדים – שהם בעלי ערך כספי. 2. עזרה שאינה קשורה בכסף אלא בטרחה אישית, לדוגמה – ביקור חולים או ניחום אבלים.

ביבליוגרפיה:
כותר: גמילות חסדים
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית