הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית המקדש


בית המקדש נבנה על הר מוריה בירושלים, ובו היו עובדים את אלוהים: מקריבים לו קורבנות ומתפללים אליו.

בית המקדש היה האתר הקדוש ביותר ליהודים. בית המקדש היה קיים כאלף שנה – בתחילה היה בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך, ומאוחר יותר – בית המקדש השני שנבנה בתקופת שיבת ציון.

ביבליוגרפיה:
כותר: בית המקדש
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית