הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > אירועיםעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > הכרזת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > הכרזת המדינה
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


תקציר
ביום ה' באייר, תש"ח (14 במאי, 1948), הכריז דוד בן גוריון בתל אביב על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ושמה מדינת ישראל.הכרזת המדינה – ה' באייר, תש"ח (14 במאי, 1948)
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


ביום שישי ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), שעות אחדות לפני שהדגל הבריטי הורד מבנייני הממשלה הבריטית בארץ ישראל כאות לסיום המנדט, הכריז דוד בן גוריון בתל אביב על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ושמה מדינת ישראל. החלטה זו באה אחרי ימים של התלבטויות קשות לגבי הסיכונים והסיכויים הטמונים בהכרזה זו. למחרת ההכרזה פלשו צבאותיהן של חמש מדינות ערב לארץ, והחל השלב השני של מלחמת העצמאות.

הכרזת המדינה לוותה במסמך הידוע בשם "מגילת העצמאות", שעליו חתמו נציגי הממשלה הזמנית.

למידע נוסף:

הכרזת המדינה : ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

הכרזת העצמאות (מאי 1948)

הכרזת העצמאות של מדינת-ישראל

לתמונת הכרזת העצמאות של מדינת-ישראלאל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: הכרזת המדינה – ה' באייר, תש"ח (14 במאי, 1948)
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית