הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > ה"פיתרון הסופי"עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > המחנות > מחנות השמדה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהספרית פועלים


תקציר
זונדרקומנדו הוא שמן של יחידות לתפקידים מיוחדים שניהלו בפועל את ההשמדה בשואה.זונדרקומנדו


* הקיצור ז' המופיע במאמר, מתייחס לזונדרקומנדו.

(Sonderkommando, יחידות מיוחדות ). יחידות לתפקידים מיוחדים ולמשימות מיוחדות. ידועים שלושה סוגים של ז' :

1. יחידות, בעיקר של הס"ס, שנועדו לתפקידים או למשימות מיוחדים. הז' הידועות פעלו בתחום 'הפתרון הסופי של בעיית היהודים' באירופה. במסגרת האינזצגרופן, שפעלו בשטחים הכבושים של ברית-המועצות, נכללו כעשר ז'. יחידת ז' שנקראה על שם לנגה ואחר-כך בוטמן, ניהלה את ההשמדה במחנה-המוות חלמנו. השם 'ז' 1005' ניתן ליחידות המיוחדות שהוקמו במסגרת טשטוש רציחות ההמונים, על-ידי פתיחת הקברים ושריפת הגוויות ('מבצע 1005').

2. יחידות שהורכבו גם מאסירים יהודים, בעיקר בתחום מיתקני הרציחה – ליד תאי הגז והמשרפות. ז' כאלה פעלו ליד המיתקנים ההם באושויץ-בירקנאו, והוחלפו מדי כמה חודשים, והמוחלפים נרצחו. אחת הז' התקוממה במחנה בירקנאו ב - 1944.

3. על ז' יהודית ידוע גם בגטו לודז'. שם עסקה בעניינים פליליים במסגרת המשטרה היהודית.

ביבליוגרפיה:
כותר: זונדרקומנדו
שם  הספר: האנציקלופדיה של השואה
עורך הספר: גוטמן, ישראל
תאריך: 1990
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה; ספרית פועלים
הערות: 1. כרך א: א-ב
2. כרך ב: ג-ז
3. כרך ג: ח-מ
4. כרך ד: נ-צ
5. כרך ה: ק-ת
הערות לפריט זה:

1. מחבר: שמואל ספקטור.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית