הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתרגום אונקלוס
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


תרגום של חמשת חומשי התורה לארמית.

 לפי המסורת, אונקלוס הגֵר הוא שתרגם את התורה לארמית. על-פי האגדה היה אונקלוס בן אחיו של קיסר רומא, והוא התגייר. אין בידינו מידע חד-משמעי באשר לזהותו של בעל התרגום ולתקופה המדויקת שבה פעל. חוקרים מעריכים שהתרגום הוא מן המאה החמישית לספירה. תרגום אונקלוס הוא תרגום מדויק מאוד של המקור. המתרגם סטה מן המקור רק כאשר הייתה לו סיבה מיוחדת. למשל, כאשר המקרא מייחס לאל תכונות של בן-אדם. תרגום אונקלוס קיבל תוקף מיוחד בכל קהילות ישראל.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
תרגום אונקלוס לתורה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תרגום אונקלוס
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית