הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבראשית רבה
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מדרש אגדה לספר בראשית, שנוצר בארץ ישראל ונערך במאה החמישית או השישית.

 פירוש השם ‘רבה’ הוא ‘גדול’ בארמית. מדרש בראשית רבה נכלל באסופה של ספרי מדרש שנערכו בתקופות שונות ומכונים ‘מדרש רבה’. בראשית רבה כולל דרשות שנאמרו כפי הנראה בציבור. רוב הדרשות מתקשרות לפסוקים מספר בראשית. המדרש מוצא בטקסט של המקרא דברים שאינם משתמעים ממנו במפורש. לדעתו של הדרשן מסתתרות בכתוב לפעמים כל מיני השקפות ואמירות. לפעמים הדרשן משתמש בדרשה רק כאמצעי סגנוני-פיוטי להצגת השקפות. המדרשים כוללים סיפורים, משלים וחידודים לשוניים. במקור נאמרו כנראה דרשות אלה לפני הציבור בבתי כנסת בעל-פה, ורק אחר-כך הועלו על הכתב.

בראשית רבה מחולק לפרשות. וכל פרשה מחולקת לסעיפי משנה. הפרשות אינן זהות בגבולותיהם לפרשות השבוע המקראיות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בראשית רבה
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית