הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאא / אנכי
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אל המים, החוכמה והמאגְיה. אל חשוב ומרכזי בתרבות המסופוטמית.

במסורת הבבלית אל זה אחראי לתת לבעלי המלאכה ולקוסמים את חוכמתם. במסורת השוּמרית הוא מכוּנה אֵנְכִּ. על פי מיתוסים שוּמריים אֵנְכִּ התחיל כאל זוטר, הפך במשך הזמן לאל המרכזי, וירד מגדולתו בגלל תאוותו למזון. ביצירות אמנות הוא מתואר כאדם עם זקן ארוך שמכתפיו נובעים נהרות המסמלים את העובדה שאֵנְכִּ אחראי לפריון בעולם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אא / אנכי
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית