הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאבות, מסכת
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מסכת בסדר נזיקין שבמשנה.

מסכת זו אינה עוסקת בענייני הלכה, אלא מציגה השקפות של חכמים על ענייני מוסר ועל חיי היום יום. המסכת נפתחת בתיאור מעבר התורה שבעל פה ממשה רבנו ועד ראשוני התנאים בימי הבית השני. מסכת אבות כוללת שישה פרקים. בתקופת האמוראים נערך קובץ ארוך המרחיב את הסוגיות הנידונות במסכת אבות. קובץ זה מכונה 'אבות דרבי נתן'.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אבות, מסכת
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית