הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיעופות דורסים
מחברת: ד"ר נורית קינן


עופות הלוכדים את טרפם (בעלי-חיים שונים) באמצעות הטפרים (ציפורניים מאונקלות ומחודדות) שברגליהם - "דורסים את הטרף".

לדורסים מקור קצר, חזק וחד, שחלקו העליון כפוף כמו אנקול מעל לחלקו התחתון, ובעזרתו הם קורעים חתיכות מגוף הטרף.
קיימות שתי סדרות של עופות דורסים: דורסי-יום (ביניהם בני משפחת הבזיים והניציים) ודורסי-לילה (ביניהם בני משפחת התנשמת והינשופיים). שתי סדרות אלה אינן קרובות זו לזו, אך יש דמיון מסוים במבנה גופם של העופות הנכללים בהן, המותאם לתזונה הדומה שלהם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: עופות דורסים
שם  התקליטור: השפה המופלאה של הטבע : מסע מרהיב במולטימדיה אל עולם החי והצומח
מחברת: קינן, נורית (ד"ר)
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. תחקיר וכתיבה: דפנה לב, בילי סביר.
2. התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב.בית הספר לחינוך.המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית