מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיום זכויות האדם - 10 בדצמבר
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית


בתאריך 10 בדצמבר 1948 קיבלה עליה העצרת הכללית של האו"ם את הכרזת זכויות האדם, אשר הפכה מאז למדד עולמי לקידום זכויות האדם ולהגנה עליהן. מידי שנה בתאריך זה, מצוין יום זכויות האדם.

לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
ביבליוגרפיה:
כותר: יום זכויות האדם - 10 בדצמבר
שם  הפרסום מקורי: ימים וארועים מיוחדים בארץ ובעולם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית
תאריך: -
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: עינת בן מנחם.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית