הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיאלוג
מחברת: דינה ציונית


דיאלוג הוא דו- שיח בין שתי דמויות.

מקור הדיאלוג בדרמה, במחזה. השחקנים הציגו עמדות מנוגדות/ קונפליקטים.
הדיאלוג בין הדמויות ביצירה משווה לה אופי ריאלי, טבעי, דמוי מציאות. באמצעות הדיאלוג ניתן לאפיין את הדמויות באופן מהימן. הדברים הנאמרים משקפים את רגשות הדובר, עמדתו, מחשבותיו, סגנון דיבור, מערכת היחסים עם הצד השני ועוד.

למידע נוסף על דיאלוג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דיאלוג
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית