הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמונולוג
מחברת: דינה ציונית


מונולוג הוא דיבור בהיקף נרחב, מעין נאום, של הדמות הדוברת.

מונולוג מאפשר לדמות להביע את עצמה, להתוודות וידוי פנימי- אישי. מונולוג עשוי להיכתב במכתב, להיאמר בקול או בלחש. במונולוג דמות יכולה לפנות אל עצמה (זהו גם וידוי פנימי) או לפנות בתפילה לאל.
מונולוג הוא אמצעי לאפיון דמות, באמצעותו נחשפים מחשבות, רגשות, עמדות, סגנון דיבור. עושר או דלות לשונית עשויים להעיד לעיתים על השכלת הדובר ועל מעמדו החברתי- כלכלי.
המונולוג כוידוי פנימי- אישי בצורת הרהור רווח בספרות שיש בה ממד פסיכולוגי (זרם התודעה).
בספרות העברית ניתן למצוא מונולוגים רבים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: מונולוג
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית