עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה > שירה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
האלגיה היא שיר קינה שעוסק בנושא המוות. האלגיה היא שיר לירי עצוב.אלגיה
מחברת: דינה ציונית


האלגיה היא שיר קינה שעוסק בנושא המוות. האלגיה היא שיר לירי עצוב.
המשורר קונן על מותו של אדם אהוב או על הגורל ומהות החיים המסתיימים במוות. לעיתים הקינה הייתה משורת על ידי מקוננות מקצועיות.
האלגיה התפתחה כבר ביוון, אולם היא לא עסקה רק בנושא המוות. האלגיה עסקה גם בנושא האהבה ובמוסר. השירה הרומית הגדירה את האלגיה מבחינת נושאה כשיר קינה.

אלגיה בשירה העברית

האלגיה או הקינה מופיעים כבר במקרא (קינות איכה, קינת דוד על מות שאול ויהונתן). בימנו, הקינות הן פיוטים על חורבן בית המקדש הנאמרות בתשעה באב ובימי צום ותענית.
בשירת ימי הביניים בספרד נכתבו קינות רבות על מותם של אהובים וקרובים, על חורבן בית המקדש ועל גלות ישראל מארצו.
בשירה העברית המתחדשת כתבו אלגיות משוררים כמו י.ל. גורדון, ביאליק וטשרניחובסקי.

ביבליוגרפיה:
כותר: אלגיה
שם  הפרסום מקורי: מושגים מרכזיים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית