מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקומדיה ד'לארטה
מחברת: דינה ציונית


קומדיה ד'לארטה היא קומדיה שעלילתה בדרך כלל קבועה, והיא עוסקת באהבתם ומעלליהם של זוג אוהבים.

קומדיה ד'לארטה התפתחה באיטליה בין המאות ה- 18-16. היא התבססה על הקומדיה הרומית ואף נעשה שימוש בתלבושות ומסיכות בסגנון רומי. עלילתה בדרך כלל קבועה, אך מאולתרת על ידי השחקנים.

למידע נוסף על קומדיה ד'לארטה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: קומדיה ד'לארטה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית