מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקומדיה
מחברת: דינה ציונית


קומדיה היא יצירה ספרותית דרמטית אשר עלילתה עוסקת במצבים משעשעים.

מטרתה העיקרית של הקומדיה היא לשעשע ולהצחיק, והיא מציגה באור מבדח מגרעות וחולשות הקיימות בבני האדם.  

למידע נוסף על קומדיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: קומדיה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית