מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסאטירה
מחברת: דינה ציונית


הסאטירה היא יצירה ספרותית אשר עלילתה חושפת את המציאות החברתית באור נלעג ומגוחך.

הסאטירה תוקפת ויוצאת כנגד תופעות הראויות לגנאי כמו שחיתות, רדיפת בצע ומוסר לקוי.

למידע נוסף על סאטירה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: סאטירה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית