מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסינקדוכה
מחברת: דינה ציונית


סינקדוכה היא סוג של מיטונימיה המגדירה את השלם על ידי אזכור של חלק מתוכו.

לדוגמה: אבד לו הראש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: סינקדוכה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית