מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמטונימיה
מחברת: דינה ציונית


מבע לשוני שנוצר תוך כדי החלפה של מילה אחת במילה אחרת השייכת לאותו הקשר.

המטונימיה מתבססת על יחס של סמיכות שקיים במציאות. קושרת קשר של אסוציאציה למשהו מופשט על ידי רמיזה ממשית.

למידע נוסף על מטונימיה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: מטונימיה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית