מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפואמה
מחברת: דינה ציונית


שיר עלילה שהתפתח מהאפוס היווני.

שיר סיפורי בדרך כלל מחורז, בעל עלילה (נארטיב)ברורה. מאפיין חיצוני ברור לפואמה הוא דרך הכתיבה הרחבה. הטורים השיריים רחבים.
הפואמה כסוגה ספרותית, בעיקר פואמה רומנטית התגבשה ברוסיה במאה ה-19.

למידע נוסף על פואמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: פואמה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית