מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסמל
מחברת: דינה ציונית


ייצוג לשוני של מילה על ידי מילה אחרת, אשר מעניקה לה משמעות רחבה יותר, מעבר לפירוש המילוני.

משמעות הסמל בדרך כלל מופשטת.
סמל מבטא את דעתו ואת השקפת עולמו של היוצר. כדי להבין סמל יש להתמצא בעולם התרבותי אשר בו נכתבה יצירה .

למידע נוסף על הסמל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: סמל
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית