מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנאטורליזם
מחברת: דינה ציונית


הנאטורליזם הוא זרם ספרותי שהתפתח מהריאליזם והביא אותו לקיצוניות.

הסופר הצרפתי אמיל זולה היה זה שפיתח את הנחות היסוד של הנאטורליזם. זולה שאף לתאר את המציאות באופן מדעי. הוא ניסה שלא להתייחס להיבטים הפסיכולוגיים של האדם, אם כי הוא התייחס לצד החברתי. בעקבותיו היוצרים הנאטורליסטים הדגישו את הצדדים הכלכליים – סוציאליסטיים של החברה והתייחסו פחות אל הצדדים הרוחניים.

למידע נוסף על נאטורליזם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: נאטורליזם
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית