מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהמספר
מחברת: דינה ציונית


הקול המוסר את היצירה.

לעיתים המספר הוא מספר שותף ליצירה, כלומר מספר עד, שהוא דמות ראשית או משנית ביצירה. מתוקף היותו שותף ליצירה הוא מספר מוגבל.
לעיתים המספר הוא חיצוני ליצירה, משקיף ומדווח. מספר מסוג זה עשוי להיות מספר "כל יודע" – בלתי מוגבל.

למידע נוסף על דמות המספר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: המספר
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית