מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהזרה
מחברת: דינה ציונית


מבע ספרותי שמפר את הלשון התקנית וקובע נורמה לשונית חדשה.

ההזרה מציגה תופעה מוכרת במציאות בדרך חדשה. היא מאפשרת להתבונן במציאות באור חדש.
המונח הזרה נגזר מלשון "זר". באנגלית making strange או defamiliarization.

למידע נוסף על הזרה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: הזרה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית