מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהדובר
מחברת: דינה ציונית


הקול המדבר בשיר. קולו של הדובר אינו בהכרח קולו של היוצר.

האני הדובר מיוצג בעיקר בשירה הלירית – שירה המביעה את רגשותיו ואת עולמו הפנימי- אישי של הדובר.

למידע נוסף על הדובר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: הדובר
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית