מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהאסכולה הקלאסית
מחברת: דינה ציונית


האסכולה הקלאסית, קלאסיצזם, היא אסכולה ספרותית מרכזית בתרבות אירופה במאות 17-18.

המושג קלאסי הוא מונח שמתכוון לתרבות העתיקה היוונית –רומית. קלאסי במובן של יצירות מופת.
באסכולה הקלאסית הספרות נחשבת למלאכת אומנות. מלאכה שיש ללמוד ולרכוש מיומנות כדי לעשותה.

למידע נוסף על האסכולה הקלאסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: האסכולה הקלאסית
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית