מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמות עגולה
מחברת: דינה ציונית


דמות מורכבת והטרוגנית, כלומר בעלת תכונות רבות.

לדמות עגולה יש לפחות שתי תכונות שונות זו מזו או סותרות אחת את האחרת. בדרך כלל, היא גם דמות דינמית שעוברת שינוי והתפתחות.
רק בתום הקריאה ניתן לסכם, ולהחליט אם אכן דמות מסוימת עברה שינוי כלשהו . אם אכן הצטרפה תכונה שלא הייתה קיימת בה בתחילת היצירה וחל באופייה שינוי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמות עגולה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית