מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמות משנית
מחברת: דינה ציונית


דמות או דמויות שהן משניות בהופעתן ובפיתוחן הספרותי לדמות הראשית.

בדרך כלל, קיימת זיקה בין הדמויות המשניות לדמות הראשית. זיקה של הקבלה והשוואה. לעיתים תוך כדי ניגוד לדמות המשנית, ניתן לאפיין את תכונותיה של הדמות הראשית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמות משנית
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית