הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמות ראשית
מחברת: דינה ציונית


דמות שהיוצר בחר להבליטה לאורך כל היצירה.

היצירה עוסקת בעולמה הפנימי, בעיסוקיה ובגורלה. המונח גיבור אף הוא מתייחס לדמות הראשית ביצירה.
לעיתים הדמות הראשית היא אנטי גיבור, כלומר דמות שחיי הנפש שלה, עולמה הפנימי, הם מוקדי היצירה. דמות זו עשויה להיות צנועה, עלובה, מופנמת וחסרת אונים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמות ראשית
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית