מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמות
מחברת: דינה ציונית


מקור השם מיוונית, Character. משמעו: פעולת חקיקה או חריטה בחומר קשה. דמות בספרות שמשמעה אופי, אישיות שהם יחודו של כל אדם.

הדמות הספרותית דומה לאדם כמעט בכל תכונותיה. מלבד כך, שביצירה ספרותית, היוצר רשאי להעצים תכונה אחת או להפך, להתעלם מתכונה מסוימת בדמות הבדויה. יש דמויות ראשיות ומשניות, עגולות ושטוחות.

למידע נוסף על דמות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמות
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית