הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבלדה
מחברת: דינה ציונית


הבלדה היא שיר סיפורי בעל אופי עממי.

במקור הבלדה היא שיר עם אשר כותביו אינם ידועים, יתכן שהבלדה העממית לוותה במחול .

מידע נוסף על בלדה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: בלדה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית